Stop Nosocomiale!

Lege pentru prevenirea, tratamentul
și raportarea infecțiilor intraspitalicești

Stop

Nosocomiale!

Lege pentru prevenirea, tratamentul și raportarea infecțiilor intraspitalicești

MANIFEST/

Azi avem puțin peste 250 de epidemiologi, spitale supraaglomerate, infecții neraportate, personal medical nepregătit, izolatoare aproape inexistente, laboratoare de microbiologie insuficiente și o pandemie în desfășurare. După cinci ani de la #Colectiv, subiectul infecțiilor nosocomiale nu mai este în prim-planul agendei publice, raportarea lor stă încă sub semnul îndoielii, iar prevenția este departe de ceea ce ar trebui să fie.

Nevoia de responsabilitate

Deși legislația actuală nu mai sancționează raportarea unui număr mare de pacienți externați infectați cu bacterii multirezistente și-i încurajează pe managerii de spitale să comunice numărul real al infecțiilor intraspitalicești, acesta nu este cu adevărat cunoscut, ceea ce împiedică luare măsurilor necesare pentru prevenirea lor. Grija pentru imaginea proprie și a spitalului prevalează asupra raportării reale. În statistici avem cel mai mic număr de infecții nosocomiale, dar numărul celor care mor anual din această cauză trece de o mie.

Nevoia de sinceritate

Suntem pierduți undeva pe drumul dintre negare și acceptare, iar atâta timp cât nu vom avea date apropiate de realitate vom fi departe de rezolvarea acestei probleme majore de sănătate publică. Avem nevoie de sinceritate și de asumare generalizate în sistemul de sănătate din România, nu doar de eroi precum Mariana Luceanu, Simion Petrică ori Carmen Roiu, care alături de alte cadre medicale vorbesc pe șleau sau intră în greva foamei pentru a semnala carențele grave din spitale.

Nevoia de infrastructură

În prezent, majoritatea spitalelor generale sau monodisciplinare sunt lipsite de o secție de boli infecțioase, iar laboratoarele de microbiologie cu capacitate de diagnostic a infecțiilor, cât și de depistare a portajelor de germeni multirezistenți la antibiotice absentează la rându-le din structura unor spitale, inclusiv a celor de urgență. Acolo unde există, secțiile de boli infecțioase sunt găzduite în de pavilioane învechite, inadecvate. Prea puține pot face față provocărilor actuale.

Din spital nu trebuie să ieși mai bolnav decât ai intrat. Dreptul la sănătate este unul garantat de Constituție, dar, la rândul nostru, trebuie să conștientizăm gravitatea infecțiilor intraspitalicești fie că suntem cadre medicale, pacienți sau vizitatori și să acționăm în sensul prevenirii și limitării lor.

Împreună, medici și pacienți, putem stopa nosocomialele!

13 Mesaje cheie/

 1. Infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă cea mai importantă amenințare la adresa siguranței pacienților din spitale.
 2. Există o corelație strânsă între infecțiile asociate asistenței medicale, utilizarea antibioticelor și rezistența bacteriană la antibiotice.
 3. În România, infecțiile nosocomiale sunt mult sub raportate de către spitale.
 4. Avem nevoie de o recunoaștere a problemelor rezistenței bacteriene la antibiotice și a IAAM, precum și de o cât mai bună cunoaștere a dimensiunilor acestor probleme, pentru a prioritiza și dimensiona intervențiile de limitare a lor.
 5. Pentru a derula o activitate eficientă de limitare a consecințelor IAAM este nevoie de planuri de prevenire a IAAM și de utilizare judicioasă a antibioticelor în fiecare unitate medicală
 6. Avem nevoie de structuri adecvate pentru îngrijirea în condiții de izolare/grupare a pacienților internați cu infecții cu risc epidemiologic și pentru diagnostic microbiologic.
 7. Avem nevoie de laboratoare de microbiologie în spitale atât cu capacitate de diagnostic a infecțiilor, cât și de depistare a portajelor de germeni multirezistenți la antibiotice.
 8. Avem nevoie de personal suficient, cu pregătire adecvată, distribuit în unitățile medicale și cu atribuții bine definite, în domeniile care se ocupă de microorganisme și infecții: epidemiologie, boli infecțioase, microbiologie, atât pentru activitatea curentă cât și pentru formarea celorlalți membri ai personalului.
 9. Avem nevoie de formarea și responsabilizarea întregului personal medical în prevenirea IAAM, inclusiv  exersarea deprinderilor necesare și cultura lucrului în echipă pentru limitarea IAAM.
 10. Avem nevoie de aplicarea acelorași măsuri în spitale de cronici, centre de dializă, centre rezidențiale, cabinete ambulatorii.
 11. Avem nevoie de finanțare distinctă, de la nivel central, a activităților legate de prevenție.
 12. Decontarea ingrijirilor pacienților diagnosticați și raportați cu infecții nosocomiale este o necesitate și poate fi o modalitate de stimulare a raportării IAAM.
 13. Avem nevoie de informarea corectă și susținută a publicului privind principiile utilizării judicioase a antibioticelor și privind măsurile de prevenire ce trebuie respectate de pacienți și de vizitatori.

INIȚIATORI/

null

Tudor Rareș Pop

Deputat, membru în Comisia pentru sănătate şi familie

Sunt membru în Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților. Alături de USR pun umărul pentru a crea un cadru favorabil marilor schimbări din sănătate. Un cadru care  pune accent pe limitarea fraudelor din Sănătate, pe creșterea oportunităților de profesionalizare, pe relația dintre pacient – medic, pe acces la servicii de sănătate, transparență, pe etică și integritate profesională, pe curățenia morală și materială. 

Citește prezentarea completă

Proiecte de lege inițiate

O parte din măsurile din programul de guvernare USR, capitolul Sănătate, se regăsesc în inițiativele legislative pe care le-am semnat, în calitate de inițiator. Câteva exemple:

Accesul asiguraților din sănătate la decontările efectuate în numele lor

Cum sunt cheltuite contribuțiile noastre la Sănătate și cum putem opri măcar o parte din banii care se scurg în buzunarele Mafiei din Sănătate. În acest sens, am depus o propunere legislativă prin care pacienții au la dispoziție instrumente pentru a verifica prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate totalul decontărilor efectuate anual în numele lor, pentru a putea observa și reclama posibile fraude.

Stadiu: a fost votată și promulgată

Caravana cu Medici

O propunere care recunoaște și stimulează voluntariatul medical în zonele vulnerabile din mediul rural. Programul include un set de analize și un examen clinic general pe care toți pacienții ar trebui sa îl facă anual, dar și programe de screening specializate pe diferite afecțiuni. Pe termen lung, mi-am propus ca această inițiativă legislativă să constituie baza unui program național de evaluare generală anuală a sănătății celor care trăiesc în mediul rural.

Stadiu: a fost votată și promulgată

Mai multe argumente medicale bazate pe dovezi, mai puțin fake news în Sănătate

Prezenta propunere legislativă introduce în Legea Audiovizualului nr. 504/2002 obligaţia pentru radiodifuzori “de a face distincţia clară între opinii şi fapte, de a încuraja argumentele medicale bazate pe dovezi şi de a include în program perspectiva unui medic specialist cu experienţă în tema abordată”. E un proiect de lege care vorbește despre nevoia unui cadru echilibrat de dezbatere, de dreptul pacientului de a fi corect informat.

Stadiu: Adoptat de Camera Deputaților, respinsă la Senat (camera decizională)

Finanțarea medicinei de familie și stimularea instalării medicilor de familie în zonele defavorizate

Subfinanțarea cronică a asistenței medicale primare, în condițiile în care media europeană este de cel puțin două ori mai mare, pune în reală dificultate misiunea medicilor de familie – aceea de a fi cu adevărat prima linie de intervenție în protejarea sănătății publice. Am propus creșterea procentului alocat din FNUASS de la aproximativ 6% la 8% alături de obligația autorităților locale de a oferi stimulente și facilitatăți de instalare acelor medici care aleg să-și desfășoare activitatea în medii defavorizate, în special în mediul rural, acolo unde avem un deficit de sute de medici de familie.

Stadiu: pe circuitul legislativ al Camerei Deputaților

Legea feedback-ului pacienților

Un mecanism de feedback din partea pacienților poate genera date și informații relevante despre sistemul sanitar și totodată ar ridica, în timp, standardele de calitate privind serviciile medicale. În consecință, am inițiat o propunere legislativă în care propun ca managerul este responsabil  pentru implementarea acestui mecanism în spitalul pe care-l conduce.

Stadiu: pe circuitul legislativ al Camerei Deputaților

null

Emanuel Ungureanu

Deputat, vicepreşedinte Comisia pentru sănătate şi familie

Emanuel Ungureanu, absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, este deputat USR de Cluj. Profesor de istorie, dar pasionat de asistența socială, a devenit după terminarea Școlii Postliceale primul asistent social din România specializat în asistența bolnavilor care suferă de insuficiență renală cronică.  

Citește prezentarea completă

În această calitate a dezvoltat programe complexe de susținere a pacientului cu boală cronică renală în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal fiind coautor al primului ghid cu recomandări privind îngrijirea rinichiului transplantat. Și-a continuat activitatea în secția de Nefrologie Pediatrică din cadrul Clinicii Pediatrie II a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca până la sfârșitul anului 2004.
În anul 2007 a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru”dedicându-se îngrijirii a peste 100 de copii și tineri cu insuficiență renală cronică dependenți de hemodializă, dializă peritoneală sau transplant renal din toată țara. În calitate de președinte al acestei asociații, a luptat neobosit pentru a elimina inechitățile din sistemul de transplant.
Emanuel Ungureanu este apreciat în Cluj și pentru activitatea de jurnalist, mai ales pentru anchetele foarte bine documentate ce au vizat corupția și mizeria din sistemul sanitar. A condamnat cu foarte multă energie și consecvență politizarea conducerii spitalelor care face imposibilă activitatea medicilor onești și pune în pericol viața pacienților.

null

Adrian Wiener

Senator, membru în Comisia pentru sănătate publică, Președinte al Comisiei pentru egalitatea de şanse

Adrian Wiener a absolvit Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara, iar în ultimii 10 ani lucrează în cadrul Secției Clinice Medicină Internă II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și ca Asistent Universitar la Catedra III a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, ambele posturi ocupate prin concurs. Adrian are o formare în Managementul Serviciilor de Sănătate, fiind absolvent al Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, București. (SNSPMS). 

Citește prezentarea completă

A ocupat funcții administrative și manageriale în cadrul Spitalului Județean Arad, unul dintre cele mai mari spitale din țară (1.368 de paturi și aproximativ 2.000 de angajați, îndeplinind, pe rând, funcția de Director Medical (2011-2015), Purtător de Cuvânt și Manager General (2015-2016). Aceste funcții, extrem de solicitante au reprezentat experiențe formative și i-au permis să se familiarizeze cu sistemul de sănătate din România, să îi cunoască neajunsurile și valențele.

A contribuit de asemenea, ca membru fondator și unul dintre coordonatorii Comisiei Județene de Prevenție Cardio-vasculară, la derularea programelor de evaluare și informare asupra riscului cardio-vascular și în populații din mediul rural în județul Arad.

CONTACT/

Ne puteți trimite observațiile dumneavoastră sau propuneri de amendamente la proiectul de lege Stop Nosocomialele folosind formularul alăturat.

Stop Nosocomiale – Semnează Petiția pentru Siguranța Pacienților.