Ce prevede legea

Prevederile legii

Articol

1. Activitățile în domeniul prevenirii, supravegherii și îngrijirii infecțiilor nosocomiale vor fi mai bine coordonate prin înființarea unui Comitet Național pentru prevenirea și limitarea IAAM (Art. 2, alin. 2);
2. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în subordine unități medicale, rețelele de unități medicale private, întreg personalul medical și auxiliar al acestor unități, precum și pacienții ori persoanele care vizitează unitățile medicale au obligația de a îndeplini fiecare în parte toate măsurile legale pentru prevenirea și controlul IAAM. (cf. Art.3) (cf. Art.3)
3. Fiecare unitate medicală va elabora și va actualiza anual planurile de prevenire a IAAM și de utilizare judicioasă a antibioticelor. (Art 7, lit. a))
4. Fiecare unitate sanitară va stabili necesarul de personal medical în vederea prevenirii, diagnosticării și îngrijirii eficiente a IAAM, incluzând normarea minimă obligatorie cu personal medical specializat în epidemiologie, igienă spitalicească și boli infecțioase care să asigure activitățile de implementare a programelor de prevenire IAAM și de utilizare judicioasă a antibioticelor. (cf. Art.6, lit. b))
5. Pregătirea personalului medical în domeniul prevenirii, diagnosticării și tratamentului IAAM este necesară și obligatorie atât în cursul formării inițiale, cât și pe întregul parcurs al carierei profesionale ulterioare. (Art. 24)
6. În termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a legii spitalele de categorie I vor avea o infrastructură adecvată, cu capacitate de a grupa și izola pacienții infectați sau colonizați cu microorganisme cu risc epidemiologic major (Art 6, lit. h)), iar spitalele nou construite vor avea un minim de 50% paturi în camere de 1-2 paturi, cu chiuvetă, duș și grup sanitar propriu (Art 6, lit. g));
7. Vor fi limitate la minimul necesar transferurile pacienților cu IAAM sau colonizați cu germeni cu risc epidemiologic major conform principiului îngrijirii lor acolo unde au fost diagnosticați sau identificați (cf. Art.6, lit. d))
8. De la internare, dar și pe parcursul spitalizării, va fi testată colonizarea cu microorganisme MDR pentru categoriile de pacienți și microorganismele indicate în documentele strategice. (Art. 7, lit. k)
9. Se va asigura un grad cât mai bun de înțelegere a problematicii IAAM de către întreg personalul medical și de dezvoltare a unei atitudini de cooperare a membrilor personalului unității medicale în vederea prevenirii acestora. (Art 7, lit. g))
10. Pacienții și vizitatorii vor fi adecvat informați privind măsurile de prevenire IAAM de urmat cât și privind responsabilitatea acestora în prevenirea infecțiilor. (Art 7, lit. h))
11. Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, va înființa o supraspecializare pentru asistenții medicali de igienă spitalicească, cu o curriculă de pregătire specifică. (Art. 26)
12. Fiecare unitate medicală/centru rezidențial public va primi o finanțare în vederea prevenirii IAAM, care se va constitui într-o linie bugetară separată, conform normelor de aplicare ale acestei legi. Finanțarea este asigurată din FNUASS, suplimentar valorii negociate a contractului anual și este de minimum 5% din valoarea acestui contract. (Art. 31, alin.1))